Předpověď počasí
/*******************************************/
/*                     */
/*    A R D U I N O  U N O  R3    */
/*                     */
/*******************************************/

Mikrokontrolér: ATmega328P-PU
Takt procesoru: 16 MHz
Pracovní napětí: 5V
Vstupní napětí (doporučené): 7 až 12V
Vstupní napětí (limity): 6 až 20V
Digitální I/O piny: 14 (6 s podporou PWM)
Analogové vstupní piny: 6
Proudové zatížení I/O pinu: 40mA
Flash paměť: 32 KB, z toho 2 KB bootloader
SRAM: 2 KB
EEPROM: 1 KB
Jazyk: Wiring / C++
Oficiální web: arduino.cc
Arduino
HW: http://www.easyduino.cz/Vyvojove-desky-c3_1_2.htm, dobré ceny, spolehlivé dodání
  kvalitní USB kabel typ A-B
  zdroj http://www.ges.cz/cz/mw-7-5v-1a-GES07507060.html

Z http://arduino.cc/en/Main/Software stáhneme Arduino IDE (Integrated Development Environment) v 1.0.5 pro Windows 
  http://arduino.googlecode.com/files/arduino-1.0.5-windows.exe (55 MB instalační soubor)

Instalátor spustíme, IDE se implicitně nainstaluje do C:\Program Files\Arduino

Arduino připojíme USB kabelem (typ A-B) k PC (napájení zajišťuje USB port)
  Na desce se rozsvítí zelená LED (power), žlutá na pin 13 bliká (je v něm už nahraný blikací program)

Windows rozpoznají nový HW a nainstalují ovladače
  V Tento počítač > Vlastnosti systému > Správce zařízení > Porty (COM a LPT) přibyde Arduino Uno (COMxx)
  Na ploše se objeví icona s logem Arduina ke spuštění IDE

V IDE v menu Tools > Board vybereme kliknutím desku (Arduino Uno)
  a v menu Tools > Serial Port nastavíme port xx, který se Arduinu přiřadil
  tím je konfigurace hotová a můžeme testovat

V menu File > Examples > 01.Basics vybereme "Blink" blikání LEDky na výstupu 13
  Změnou hodnot delay např. 100/1000 si ověříme, že nás poslouchá :-)
  Šipka vpravo v nástrojích pod menu provede kompilaci a zapsání do MCU
  Probíhající komunikaci PC - MCU signalizují žluté LEDky Rx/Tx poblikáním

Vzorové příklady jsou Read-Only
  Naše zdrojové kódy se implicitně ukládají do C:\Documents and Settings\...\Dokumenty\Arduino
  jiné umístění lze nastavit v IDE v menu File > Preferences

Program má tři oddíly:

  deklarace

  void setup(){
    definice
  }

  void loop(){
    smyčka
  }

Zápis kódu je key senzitive !!! kódování UTF-8

Komentáře jsou // řádkový a /* */ blokový - víceřádkový

Napájení 7-12V je potřeba pro samostatný běh (bez počítače)

Dokumentace v češtině http://docs.uart.cz/

Referenční příručka http://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage

Seriál pro začátek http://www.linuxsoft.cz/article_list.php?id_kategory=260

Příručka programátora http://www.hobbyrobot.cz/wp-content/uploads/ArduinoPriruckaProgramatora.pdf


http://uart.cz/366/arduino-ide-verze-1-0/
http://uart.cz/479/arduino-jako-avr-programator/
http://www.hw.cz/mcu
http://blog.ijacek007.cz/Arduino
http://wiki.sps-pi.com/index.php/Arduino
http://trifid2.sweb.cz/teplomer/
http://sourceforge.net/projects/arduinoweather/files/latest/download
http://forum.merenienergie.cz/viewtopic.php?id=141
http://forum.arduino.cc/index.php/topic,8310.0.html
http://hadex.cz/t114-anemometr-k-meteostanicim-wh1080-a-wh1090/